Odbory a bezpečnost práce

V případě úrazu, který se stane na pracovišti, má zaměstnavatel povinnost uvědomit o této události odborovou organizaci. Odbory pak mají právo účastnit se vyšetřování této události. Odborový svaz ECHO má pro tyto účely dva inspektory bezpečnosti práce, kteří mají pravomoc k vyšetřování mimořádných událostí.bezpečnost práce

Tito specialisté vyšetřují okolnosti pracovního úrazu bez ohledu na to, zda postižený zaměstnanec je členem odborů či nikoliv. Vyšetřování se samozřejmě účastní i pověřený člen základní organizace.

Současně je důležitý fakt, že OS ECHO disponuje fondem pro odškodňování pracovních úrazů, především pro úrazy s trvalými následky. Odškodnění se však týká jen členů odborové organizace.

Každý pracovní úraz se projednává před tzv. odškodňovací komisí, která určuje stupeň spoluviny zaměstnance na pracovním úrazu. Zaměstnavatel se pochopitelně snaží zjistit, zda zaměstnanec nezanedbal bezpečnostní opatření nebo neporušil předpisy či nařízení pro práci, při které se mu úraz stal. A zástupce odborů působí jako "advokát", který se snaží hájit zaměstnance. Úspěšnost odborů při hájení zaměstnanců je velmi slušná a většina zaměstnanců dostane plné odškodnění za pracovní úraz, protože se zaměstnavateli nepodaří mimo veškerou pochybnost prokázat porušení bezpečnosti práce. Pochopitelně jsou členové odborů v tomto případě opět ve výhodě. Navíc, v případě nedohody, mají právo na bezplatné právní zastoupení odborovým právníkem a na pomoc odborového specialisty pro tuto oblast.