Ples DEZA 2016

Vážené zaměstnankyně, zaměstnanci,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na SPOLEČENSKÝ PLES pořádaný pod záštitou vedení DEZA, a. s., a ZO OS ECHO.

Ples se bude konat v sobotu 16. ledna 2016  v prostorách Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí.

K tanci budou hrát v hlavním sále GIBON, v divadelní kavárně cimbálová muzika POLAJKA a v M-klubu bude diskotéka.

 Program plesu:

19.30 – zahájení

20.00 – program I.

22.45 – program II.

24.00 – tombola

3.00 – ukončení

Vstupenky s místenkami se budou prodávat od 15. 12.  do  23. 12. 2015 a od 4. 1. do 15. 1. 2016 vždy od 7.00 do 14.00 hod. v 2. podlaží, č. dveří 225 (sekretariát odborů).

Vstupenky se budou předávat osobně oproti hotovosti. Na telefonické objednávky nebude brán zřetel!

Cena místenky se vstupenkou je 300 Kč, je slosovatelná a mimo jiné zahrnuje večeři.

Večeře nebude podávána jednotně.

Každý si ji vyzvedne sám v průběhu večera.

Z důvodů omezené kapacity KZ budou zpočátku prodávány pouze2 vstupenky na jednoho zaměstnance.

V případě volných míst bude možnost další vstupenky dokoupit později ve stejném čase.

Soubory ke stažení: