Příspěvek na bazén nebo posilovnu

Od 1. února do 28. února 2017 je možno na odborech získat příspěvek na BAZÉNY nebo do POSILOVNY.

!!!Nelze získat obojí!!!

Řádně vyplněný doklad o dobití čipu nebo zakoupení permanentky doručte osobně do kanceláře odborů. Příspěvek bude vyplácen v hotovosti.

Příspěvek činí:  400,- Kč pro člena odborů

                       100,- Kč pro ostatní zaměstnance

Řádně vyplněný doklad musí obsahovat: číslo dokladu, jméno plátce, účel platby, razítko a podpis poskytovatele. Doklady budeme u poskytovatelů zpětně ověřovat.

Soubory ke stažení: