Sociální fond

Sociální fond vytváří společnost ze zisku po zdanění, v roce 2009 to je nejméně 3.000,- Kč na zaměstnance. Je to fond, který zaměstnavatel tvoří dobrovolně, na základě kolektivního vyjednávání. Fond spravuje společnost, o jeho čerpání ale spolurozhodují odbory. Odbory ze svých zdrojů přispívají svým členům na akce, organizované soc. fondem.

Ze sociálního fondu se financuje mj.:

  • úhrada provozu dětského tábora
  • příspěvek na závodní stravování
  • příspěvky na rehabilitační a rekondiční péči
  • ozdravné pobyty dětí, letní tábory, lyžařský výcvik
  • příspěvek na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost, organizovanou odbory
  • příspěvek na činnost klubu důchodců
  • příspěvek na stravování důchodců
  • nadstandardní zdravotní programy
  • peněžní dary při pracovních a životních výročích

Podrobnosti o tvorbě a čerpání sociálního fondu najdete v kapitole IV. Kolektivní smlouvy, v členské sekci stránek.