Stanovisko Odborového svazu ECHO (PRAHA) k situaci ve společnosti DEZA,a.s.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vedení Odborového svazu ECHO (PRAHA) zasílá Stanovisko k situaci ve společnosti DEZA, a.s. při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy na rok 2018.