Svépomocný podpůrný fond

Svépomocný podpůrný fond je organizace, jejímž účelem je poskytování podpor členům v obtížných životních situacích. Fond je nezávislý na zaměstnavateli a své prostředky tvoří z příspěvků svých členů. Odbory jsou zastřešujícím orgánem podpůrného fondu a provádí kontrolu jeho hospodaření.

Podpůrný fond vyplácí podpory svým členům v těchto situacích:

  • v nemoci
  • při narození dítěte
  • na zubolékařské práce
  • při přiznání plného invalidního důchodu
  • při přiznání starobního důchodu
  • při úmrtí v rodině
  • při úmrtí člena fondu

Podrobnosti najdete ve Stanovách SPF (sekce Důležité dokumenty), formulář Žádosti o podporu je ke stažení v sekci Formuláře-žádosti.