Volby členů výboru ZO OS ECHO

Vážení zaměstnanci odboráři,

Již na konferenci 27.06.2016 jsem ve svém projevu konstatoval, že je před námi poslední rok čtyřletého volebního období. Souhlas a zvolení do jakékoliv funkce již zavazuje a souvisí s obětováním někdy i volného času, ochotou se vzdělávat a především ochotou řešit problémy přímo se zaměstnavatelem. Mnohdy se týkají i zaměstnanců či skupiny zaměstnanců, tedy ne vždy jen odborářů.

Výbor naší základní odborové skupiny se na svém zasedání 18.05.2017 zabýval mimo jiné i přípravou voleb do nového pětiletého funkčního období. Členové stávajícího VZO obdrželi seznamy členů konkrétních 16-ti dílenských úseků (DÚ).  V DÚ si členové dle vlastního uvážení vytvoří skupiny či úseky a zvolí si za tyto úseky úsekové důvěrníky (ÚD). Takto zvolení ÚD v dílenském úseku tvoří sdružení úsekových důvěrníků (SÚD) a ti zvolí svého zástupce, který se stane členem výboru naší základní organizace.  Volby ÚD a předsedů DÚ včetně jejich zástupců budou probíhat od 25.05.2017 do 20.06.2017.

Dne 26.06.2017 ve 14:00 se v zasedací místnosti generálního ředitele bude konat konference odborů.

Všichni zvolení členové VZO se sejdou po konferenci na svém prvním zasedání a zvolí ze svých řad předsedu a dva místopředsedy. Dále proběhne volba Revizní komise.

Všechny volby se řídí Volebním řádem schváleným ve Statutu základní organizace odborového svazu ECHO při DEZA, a.s. a funkční pětileté období začíná 01.07.2017.

 

Vážené kolegyně a kolegové odboráři. Je na vás, kdo vás zastupuje před zaměstnavatelem a jen vy máte právo navrhovat a volit své zástupce.